Welkom op de website van de Oudercommissie van Koetje Boe

Graag willen wij u bekendmaken wie wij zijn en wat wij doen. Op deze website vindt u informatie hoe u ons kunt bereiken en waar wij ons de laatste tijd mee bezig hebben gehouden. Tevens kunt u hier uw feedback geven, op de hoogte gehouden worden van thema-avonden, enquetes en andere activiteiten waar de oudercommissie actief bij betrokken is.

De oudercommissie bestaat uit ouders, waarvan onze kinderen meerdere dagen per week bij zowel de Snoetjes als de Koetjes vertoeven. Wij zijn er om de belangen te behartigen van alle ouders van de kinderen op de opvang bij Koetje Boe.

Onze belangrijkste verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarnaast is het belangrijk dat wij op effectieve wijze met de verschillende partijen communiceren. Lees meer over de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de oudercommissie.